<Mededelingen van land en tuinbouw>

dinsdag, juni 26, 2007

Hollandsche Huyshoudster


In de jaren zestig gaf uitgeverij Sijthoff in Leiden een aantal oude kook- en huishouboekjes in facsimile uit. Waaronder De Ervarene en Verstandige Hollandsche Huys-Houdster. Erg 18e eeuws, ook al staat er geen jaartal in. De tips en adviezen komen vaak in dialoog vorm tot de lezer, of er wordt een verhaal aan een in het boek aanwezig persoon verteld. Dit alles om de jongedochters tot goede huisvrouwen op te voeden. Per maand krijg je te horen wat je zoal moet doen. Alvast een voorproefje van juli: de maand juli die bij ons gemeenlijk de heetste maand van het gehele jaar is, wordt hooimaand genaamd, omdat het rijpe en gemaaide gras door de hitte van de zon op het veld gedroogd en dan ingezameld wordt, om des winters tot spijze voor paarden, koeien etc. te dienen. Ook schrijft men de hitte van deze maand veel hier aan toe, omdat de honds-sterre of het vurig sterrenteken van de hond dan bij ons opgaat, even voordat de zon in het teken van de leeuw treedt. doch vele twijfelen of dit wel iets tot de warmte van deze maand doet, te meer dewijl de dagen dan reeds beginnen te korten, want het begint dan eerst des morgens ten 3 uren te dagen en des avonds ten 9 uren al duister te worden. Verder adviseert Mama haar dochters niet langer te wachten met het inzamelen van kruiden, bloemen en zaden, die men tot geneesmiddelen en keuken wil gebruiken. Die moeten echter niet in de zon drogen, maar in de schaduw en lucht. De bloemen tussen twee linnen doeken, en wanneer ze droog zijn in goed afsluitbare dozen in het donker bewaren. Het voornaamste kruid is Marjolein. Daarover later meer.

0 reacties:

Een reactie posten

Aanmelden bij Reacties posten [Atom]

<< Homepage