<Mededelingen van land en tuinbouw>

woensdag, juni 11, 2008

Bijbelse Kolen


Sinds gisteren heb ik een logeetje. Hij heet Abraham Trommius en weegt ongeveer een kilo. Nu Jonneke een jaartje naar Venezia gaat, mag ik op hem passen. Wie een passie voor naslagwerken heeft, kan haar of zijn hart ophalen aan Trommius Nederlandse Concordantie van de bijbel. Het leuke van oude boeken is dat je ze kunt laten openvallen op veelbezochte plekken. Dat is in dit geval onder meer pagina 394-395.
Waar ik het lemma Kooksel tegen kom (Gen. 25: 29,34) en Kool.
Kool blijkt in dit geval niet om de bladgroente te gaan, maar om de brandstof.
Enige malen heeft dat ook iets met keukenwerk te maken, zoals 1 Koningen 19:6 een koek op de kolen gebakken. En Jesaia 44:19, ja ook op de kolen heb ik brood gebakken.
Niemand de deur uit, waar is de bijbel? Er moeten hier twee versies van in huis rondslingeren. De werkbijbel zegt bij vers 19: Elias tocht naar Horeb.
Toen Achab aan Izebel verhaalde alles wat Elia gedaan had, en hoe hij al de profeten met het zwaard gedood had, zond Izebel een bode tot Elia om te zeggen: Zo mogen de goden doen, ja nog erger, indien ik morgen om deze tijd uw ziel niet gelijk zal maken aan de ziel van een hunner. Toen hij dat had vernomen, maakte hij zich gereed en ging weg om zijn leven te redden; en gekomen tot Berseba, dat tot Juda behoort, liet hij zijn knecht daar achter. Zelf echter trok hij een dagreis ver de woestijn in, ging zitten onder een bremstruik en begeerde te mogen sterven, en zeide: Het is genoeg! Neem nu Here, mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. Daarop legde hij zich neer en sliep in onder een bremstruik. Doch zie, daar raakte een engel hem aan en zeide tot hem: Sta op, eet. Toen hij rondzag, was daar aan zijn hoofdeinde, een koek op gloeiende stenen gebakken en een kruik water. Hij at en dronk en legde zich weer neer. Doch wederom, ten tweeden male, raakte de engel des Heren hem aan, en zeide: Sta op, eet, want de reis zou voor u te ver zijn. Toen stond hij op, at en dronk en ging door de kracht van die spijs veertig dagen en veertig nachten tot aan het gebergte Gods, Horeb.

Hmmm... hier zijn het gloeiende stenen en geen kolen. Op gloeiende stenen kun je heel goed koeken bakken. Dat heb ik met de experimentele archeologen wel gedaan. Heb je wel eerst gloeiend houtskool voor nodig, dat wel. Je maakt een deeg van gestampte hazelnoten en honing, wat meel en water, platte koekjes van vormen en die op een platte steen in het gloeiende houtskool bakken. Vinden kinderen ook prachtig.
Wat een dol boek om te mogen oppassen! Morgen meer Trommius.
Zelf zoeken in de bijbel?
http://www.biblija.net/biblija.cgi?lang=nl

Labels:

0 reacties:

Een reactie posten

Aanmelden bij Reacties posten [Atom]

<< Homepage