<Mededelingen van land en tuinbouw>

donderdag, augustus 28, 2008

Vermakelijk Landleven


Gisteren was ik in Amsterdam bij de presentatie van het nieuwe boek van historicus Han van der Horst. Een bijzonder land. Het grote verhaal van de vaderlandse geschiedenis.
De indeling is gebaseerd op de Canon van Nederland, die in 2005 werd opgesteld in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ten dienste van het geschiedenis-onderwijs. Ik weet het, ik zou het nooit meer over de Canon hebben, tenzij in muziekverband. Maar.... uitzonderingen moeten mogen. Han maakte vroeger voor het NUFFIC het blad Overzicht en ik heb een tijdje in de redactieraad gezeten. Ook al weer bijna twintig jaar geleden. Han is niet alleen een uitstekend verteller en prater, hij schrijft minstens even aanstekelijk en boeiend. Waarbij hij dankzij zijn werk bij het NUFFIC bij uitstek in staat is om Nederland te bekijken door een buitenlandse bril, waarmee hij ons een spiegel voorhoudt. Het is het soort boek dat in geen enkel huishouden ontbreken mag.

Een bijzonder land vertelt het verhaal van onze vaderlandse geschiedenis. Waarom zijn de hunnebedden gebouwd? Wie waren de edelen die Floris V vermoordden? Wat hadden de watergeuzen tegen Filips II? Waarom was Michiel de Ruyter een Europees idool? Wat bezielde de Vereenigde Oost-Indische Compagnie? Welke betekenis hadden Verlichting en Reformatie voor de wording van Nederland als natie? Hoe zat het werkelijk met de slavenhandel? Wat dreef Aletta Jacobs? En bij het hoofdstukje over Buitenplaatsen gaat het over Het Vermakelijk Landleven.
Het is de Nederlandstalige bewerking van het oorspronkelijk in het Frans geschreven werk van tuinarchitect Andre le Notre, die de parken rond Versailles ontwierp. De tuinarchitect van stadhouder Willem III, Jan van der Groen, vertaalde en bewerkte het.
Alle degene die in de Nederlanden bekent syn, weten ook wel, dat het deselve aen deze lustigheden niet gebreekt, en bysonderlyk, ons kleyn, doch tot noch toe gezegent Holland. Want hierin heeft men (naer desselfs kleyn begryp te rekenen) wel soo veel Heeren-huysen, Lust-hoven en Hof-steden als in Vrankcrijck, hoewel doorgens niet zo prachtig en kostelyk.

Waarna Han concludeert: het is duidelijk: ook de huidige lust tot tuinieren, die in elke Vinexwijk baan breekt, kent diepe historische wortels.

En nu zit ik dus te peinzen: boek bewaren voor winterse avonden, of lekker meteen beginnen met lezen.....

Uitgeverij Bert Bakker, 25 euro en dat is voor 500 goed gevulde paginas echt te geef. ISBN 978 90 351 3283 2

Labels:

0 reacties:

Een reactie posten

Aanmelden bij Reacties posten [Atom]

<< Homepage