<Mededelingen van land en tuinbouw>

dinsdag, november 18, 2008

Vraatzucht - 2


Een konijn tijdens de Vasten, daar rept Bocaccio in de vertaling van Coornhert van, zo meldde ik gisteren. Dat konijn verbaast me nog steeds een beetje, of mocht je tijdens de Vasten wel vlees eten, maar niet zo veel?
En hoe zou dat konijn bereid zijn? Even spieken in het Coc-boek van Carolus Battus uit 1593.
Kom ik deze recepten tegen voor conijn en lamprasen. Ze doen niet erg serieus aam Vasten denken, behalve misschien het bovenste sausje.

Een sausse tot gesoden conijnen te maken
Neemt gepelde amandelen, stootse wel cleyn met cruymen van wittebroot ende doetet door eenen stromijn met witten wijn. Doet er dan by gengeber, foeylie ende wat nagelpoeder. Laet dit tsamen opsieden ende gietet dan over morwe gesoden conijnen in stucken gebroken ende dienet.

Een sausse te maken tot lamprasen
Neemt wijn, gengeber, corinten ende saffraen ende so ghyt begeert, wat vet uut de panne of boter, gepelde amandelen in cleyn stucxkens ghesneden. Dit tsamen gesoden totdat u dunckt dat het ghenoech is ende daerby wat lanckachtich van sope. Dit over het ghebraet gedaen ende so gedient.

Een seer goede sausse te maken tot lamprasen ende conijnen op de Enghelsche maniere
Neemt verjuys, boter ende suycker totdat het soet genoech is. Latet tsamen wat sieden in een schotel op een comfoor. Doet er dan by vier of vijf lepelkens sop van gestooten suycker dat met een cruyme roggenbroots gestooten is, doet er oock wat gengeber by, latet dan noch wat sieden ende neemt alsdan vier of vijf snekens wittebroodt ongeharst, legtse in de schotel int sop ende stroyt er wel caneelpoeder op ende latet noch een weynich sieden ende legt er dan het gebraet op, maer maect dat het altijt wat lanckachtich van sope sy ende dienet ter tafel.

Labels:

0 reacties:

Een reactie posten

Aanmelden bij Reacties posten [Atom]

<< Homepage