<Mededelingen van land en tuinbouw>

donderdag, maart 25, 2010

Effect van de koude winter


Er kwam een leuk persbericht uit Wageningen binnen. Scholieren gaan de effecten van de lange koude winter in kaart brengen. Lees mee:
Volgens De Natuurkalender ligt de natuur door de koude winter 37 dagen achter op het extreem vroege 2008. Honderden scholieren gaan als Schoolbiologen onderzoekers van Wageningen Universiteit helpen vaststellen hoe snel planten en dieren zich nu ontwikkelen bij de opeens hoge temperaturen. Het Schoolbiologen-programma wil de ontwikkeling van planten en dieren veel gedetailleerder in kaart brengen dan tot nu toe mogelijk was. Scholieren maken daarvoor rondom hun school momentopnames van de natuur en geven hun waarnemingen en fotos door op www.schoolbiologen.nl. Alle scholen in basis- en voortgezet onderwijs kunnen meedoen.

De afgelopen dagen kwamen tientallen waarnemingen van het eerste bloeiend speenkruid, de eerste citroenvlinders en eerste trekkende padden binnen op Natuurkalender.nl. De koudste winter sinds 1996 zorgt ervoor dat de waarnemingen 37 dagen achterlopen bij het extreem vroege jaar 2008. De eerste waarnemingen zeggen veel over wanneer de start van de lente plaatsvindt maar geven een beperkt inzicht in hoe de planten en dieren zich daarna ontwikkelen en of de verschillende individuen van eenzelfde soort op eenzelfde manier reageren.

Om hier meer inzicht in te krijgen heeft De Natuurkalender het bestaande GLOBE-educatieprogramma met ruim 20 Natuurkalender-scholen uitgebreid met het Schoolbiologen-programma. De nieuwe opzet biedt scholen veel meer flexibiliteit om mee te doen dan in het bestaande programma. Het is niet meer nodig dat scholieren gedurende een aantal weken een boom of plant in de gaten houden om de eerste bloei, bladontplooiing of bladverkleuring te registreren. Docenten kunnen nu op ieder moment dat het hen uitkomt met de klas naar buiten om een momentopname van de natuur te maken. Daarbij wordt gekeken hoe ver de ontwikkeling van planten en dieren is. Bij planten wordt bijvoorbeeld bepaald of de plant wel of niet in bloei staat en zo ja of het begin, volle of einde bloei is. Bij waarnemingen aan vogels, vlinders, amfibieen en libellen wordt gekeken of de soort wel of niet gezien is en hoeveel exemplaren er gezien werden.

Ik ben geen schoolbioloog, maar gisteren zag ik de eerste dagpauwoog vliegen!

Labels:

0 reacties:

Een reactie posten

Aanmelden bij Reacties posten [Atom]

<< Homepage